Manastir Šišatovac

Manastir sa crkvom posvećenom Rođenju Bogorodice smešten je na zapadnom delu Fruške gore, na izvoru Remete. Prema Zaveštatelnom svitku, čuvanom do Drugog svetskog rata u manastiru, osnovao ga je 1520. žički iguman Teofil sa monasima Ilarionom i Visarionom na mestu male crkve Sv. Nikole, zvane Remetska. Prvi pisani pomen o Šišatovcu, pod imenom Remeta, potiče iz 1545. i odnosi se na plaćanje dažbina turskim vlastima. Tokom XVI i XVII veka turski izvori pominju niz graditeljskih intervencija na manastirskom kompleksu. Današnja crkva je izgrađena 1778. trudom vršačkog episkopa Vićentija Popovića. To je trikonhalna građevina velikih dimenzija, sa kupolom nad presekom transepta i uzdužnog broda i visokim zvonikom nad zapadnim pročeljem. Fasade su istaknute naizmeničnim ređanjem opeke i kamena. Horizontalnoj podeli je suprodstavljena vertikalna, udvojenim pilastrima i polukolonetama, čime je postignuta skladnost u dekorativnom izrazu. Zidanu oltarsku pregradu oslikao je 1794. Grigorije Davidović Opšić, koji je autor i zidnog slikarstva. Središte kulta sv. Stefana Štiljanovića od sredine XVI veka, mesto na kome su se čuvale njegove mošti do 1942, važan kulturni centar na početku XIX veka za vreme arhimandrita Lukijana Mušickog, Šišatovac je kao i drugi fruškogorski manastiri doživeo sudbinu razaranja za vreme Drugog svetskog rata. Sistematska obnova kompleksa započela je 1970.

Manastir Šišatovac (16. vek), 22207 Ležimir, tel: 022/663-530, Hram Rođenja Presvete Bogorodice (1728) kapela svetih apostola Petra i Pavla (18. vek). Nastojatelj: jeromonah Andrej Nenić, sa bratijom.

Share:

Author: Discover Srem

Discover Srem platforma kreirana je iz želje da se na najbolji mogući način promoviše prirodne lepote Srema, njegov istorijski i kulturološki značaj, destinacije koje posećujemo i da kao takva objedini turistički potencijal regiona. Zato što volimo Srem!