Manastir Jazak

Na južnoj padini Fruške Gore, nedaleko od zapustelog i urušenog manastira Stari Jazak, započeta je 1736. godine gradnja manastira Novi Jazak, čiju arhitektonsku celinu čine crkve Sv. Trojice okružena sa tri strane konacima i visoki zid koji zatvara portu. Hramu trikonhosne osnove, sa kubetom na desetostranom tamburu, dozidan je početkom XIX veka trospratni masivani zvonik uz zapadno pročelje. Slikarsku celinu visoke barokne oltarske pregrade izveo je 1769. Dimitrije Bačević sa saradnicima. Nastala u tradiciji ukrajinskog baroka, neujednačenim stilskim osobenostima ukazuju na uticaje srpskog slikarstva prelaznog perioda XVIII veka. Osim predstava svetaca i jevanđelista u medaljonima na pandatifima, koje je izveo Pavle Čortanović oko 1899, zidnih slika nema. U manastiru se čuvaju tri raskošno dekorisana barokna trona ukrašena ikonama: tron cara Uroša (1776), Bogorodičin (1779) i arhijerejski tron (1784). Manastir je više puta obnavljan, a poslednji obimniji radovi na arhitekturi izvedeni su 90-tih godina. Tokom 2003. rekonstruisan je prilazni put manastirskom kompleksu.

Manastir Jazak (15. vek), 22409 Jazak, tel: 022/468-864. Hram Silaska Svetog Duha na apostole (sagrađen 1758. godine); kapela prepodobne mati Paraskeve (osvetio je 1975. Episkop sremski Makarije Đorđević). Nastojateljica: igumanija Paraskeva Drapšin, sa sestrinstvom.

Share:

Author: Discover Srem

Discover Srem platforma kreirana je iz želje da se na najbolji mogući način promoviše prirodne lepote Srema, njegov istorijski i kulturološki značaj, destinacije koje posećujemo i da kao takva objedini turistički potencijal regiona. Zato što volimo Srem!