Muzej hleba, Pećinci

Ovaj neobičan muzej, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije. Putujući po Srbiji, Jeremija slika ali i istražuje, sakuplja etnografske predmete, oruđa, mašine, zapisuje običaje. Početkom devedesetih godina odlučuje da svoju kolekciju predstavi javnosti i u tom periodu započinje izgradnju objekata u koje će, nekoliko godina kasnije, biti smeštene zbirke.

Na prostoru od 1200 kvadratnih metara, u niz sukcesivno podignutih objekata, koje projektuje i realizuje sam Jeremija, smeštene su zbirke sa oko 2000 predmeta.Osnovna koncepcija muzejske postavke ima za cilj da pokaže put zrna pšenice od “zemlje, preko hleba, do neba” korespondirajući tako sa ciklusima Jeremijinih slika ciklus “Zemlja”, “Hleb” i “Nebo”.

Pomoću izloženih predmeta ispričana je priča o hlebu i načinu na koji se on dobijao u Srbiji nekada, o njegovom značaju i simbolici ali i o ljudima, običajima, načinu života u prošlosti. Specifičnost postavke ogleda se i u samom načinu prezentacije predmeta. Predmete je moguće direktno dodirnuti a određen broj predmeta postavljen je tako da se njihovo funkcionisanje može demonstrirati. Kroz demonstracije, predmetima se, bar na trenutak, vraća njihova nekadašnja funkcija a posetiocima se, uz zaglušujući zvuk ručne vršalice, krunjača i žrvnja koji melje, nudi autentičan doživljaj.

U Muzeju hleba realizuje se više programa namenjenih deci različitih uzrasta (od vrtićkog do školskog). Tema hleba je sveobuhvatna i pruža velike mogućnosti u radu sa decom. U svim programima deca aktivno učestvuju u zavisnosti od uzrasta i interesovanja. Muzej nudi mogućnost za kreativno učešće dece u procesu učenja, u muzeju je moguće u isto vreme i učiti i zabaviti se. Deca uče kojoj kulturi pripadaju ali i o vrednostima drugih kultura čime se ističe važnost razumevanja i prihvatanja razlika. Bliski kontakt dece i muzejskih predmeta doprinosi demistifikaciji tih predmeta kao i muzeja uopšte.

Tekst preuzet sa sajta muzejhleba.rs
Fotografija : Internet

Share:

Author: Discover Srem

Discover Srem platforma kreirana je iz želje da se na najbolji mogući način promoviše prirodne lepote Srema, njegov istorijski i kulturološki značaj, destinacije koje posećujemo i da kao takva objedini turistički potencijal regiona. Zato što volimo Srem!